Mỳ Hải Sản Đặc Biệt (Chef’s Signature)


Thông tin
  • 0

Thành phần: Mực, Nghêu, Tôm, Cá Viên, Súp Lơ, Kim Chi, Kim Châm, Bắp Cải

Mô tả

Giá: 59.000đ