Mì Kim Chi Bò


Thông tin
  • 0

Thành phần: Bò, Xúc Xích, Cá Viên, Súp Lơ, Kim Chi, Kim Châm, Bắp Cải

Mô tả

Giá: 39.000 đ